Prateritum vs Perfect: Dlaczego potrzebujemy dwóch czasów przeszłych?

Prateritum i perfect, opisują czas przeszły w języku niemieckim. Oby dwa czasy pełnią równie ważną rolę w codziennych sytuacjach życiowych. Spójrzmy czym się różnią od siebie i kiedy się je używa.

Różnica ma znaczenie!

Perfect:

Kiedy usłyszysz rodowitych Niemców, prawdopodobnie usłyszysz też czas Perfect. A więc czas Perfect najlepiej nada się do prowadzenia konwersacji, ale także do pisania mejli.

Użyjesz go w luźniejszych rozmowach J

Perfect tense: sein/haben + Past Participle

Przykłady:

Wir haben dir die Wahrheit erzählt – Powiedzieliśmy Ci prawdę

Ich bin schon in Zürich gewesen – Byłem w Zurychu

Er hat das Eis gegessen – On zjadł lody

Prateritum

Prateritum użyjesz w bardziej formalnych konwersacjach oraz pismach. Będziesz miał z nim styczność również w artykułach, opowiadaniach, bajkach, historiach, powieści, jak i w relacjach telewizyjnych.

Prateritum: czasowniki + te(n)

(występuje wiele nieregularnych czasowników w danym czasie, których tak jak w języku angielskim będzie trzeba nauczyć się na pamięć)

Do regularnych dodajemy konkretne końcówki odnoszące się do konkretnej osoby:

Ich: -te                                   Wir: -ten

du: -test                                 ihr: -tet

er: -te                                    Sie/sie: -ten

Do często używanych nieregularnych czasowników zaliczamy:

SEIN

Ich       war                                   Wir             waren

Du        warst                                ihr              wart

Er          war                                 Sie\sie         waren

Perfect: Ich bin gewesen

HABEN

Ich       hatte                                  Wir             hatten

Du        hattest                                ihr              hattet

Er          hattet                                 Sie\sie         hatten

Perfect: Ich habe gehabt

GEHEN

Ich       ging                                   Wir             gingen

Du        gingst                                ihr              gingt

Er          ging                                 Sie\sie         gingen

Perfect: Ich bin gegangen

SCHREIBEN

Ich       schrieb                                   Wir             schrieben

Du        schriebst                                ihr              schriebt

Er          schrieb                                 Sie\sie         schrieben

Perfect: Ich habe geschrieben 

DENKEN

Ich       dachte                                   Wir             dachten

Du        dachtest                                ihr              dachtet

Er          dachte                                 Sie\sie         dachten

Perfect: Ich habe gedacht 

HEIßEN

Ich       hieß                                   Wir             hießen

Du        hießt/hießest                   ihr              hießt

Er          hieß                                 Sie\sie         hießen

Perfect: Ich habe geheißen 

WISSEN

Ich       wusste                                   Wir             wussten

Du        wusstest                                ihr              wusstet

Er          wusste                                 Sie\sie         wussten

Perfect: Ich habe gewusst 

FINDEN

Ich       war                                   Wir             waren

Du        warst                                ihr              wart

Er          war                                 Sie\sie         waren

Perfect: Ich habe gefunden

Czasowniki modalne w Prateritum i Perfect:

WOLLEN

Ich       wollte                                   Wir             wollten

Du        wolltest                                ihr              wolltet

Er          wollte                                 Sie\sie         wollten

Perfect: Ich habe gewollt

DÜRFEN

Ich       durfte                                   Wir             durften

Du        durftest                                ihr              durftet

Er          durfte                                 Sie\sie         durften

Perfect: Ich habe gedurft

KÖNNEN

Ich       konnte                                   Wir             konnten

Du        konntest                                ihr              konntet

Er          konnte                                 Sie\sie         konnten

Perfect: Ich habe gekonnt

SOLLEN

Ich       sollte                                   Wir             sollten

Du        solltest                                ihr              solltet

Er          sollte                                 Sie\sie         sollten

Perfect: Ich habe gesollt

MÖGEN

Ich       mochte                                  Wir             mochten

Du        mochtest                               ihr              mochtet

Er         mochte                                 Sie\sie         mochten

Perfect: Ich habe gemocht

MÜSSEN

Ich       musste                                   Wir             mussten

Du        musstest                                ihr              musstet

Er          musste                                Sie\sie         mussten

Perfect: Ich habe gemusst

PRZYKŁADY:

  • Wir erzählte dir die Wahrheit – Powiedzieliśmy Ci prawdę
  • Ich schenkte ihr ein Buch – Dałem jej książke
  • Ich schickte euch eine Email – Wysłałem mejla
  • Ich war vor zwei Wochen in Zürich – Byłem w Zurychu dwa tygodnie temu
  • Er aß das Eis – On zjadł lody

Oby dwa czasy mają sporo odmian czasowników nieregularnych. Prateritum może wydawać się zawiły, jednak dzięki sumiennej i regularnej nauce nie powinieneś mieć większych problemów!

Zatem, nie lekceważ szczegółów odmiany w obu przypadkach! Są bardzo często używane zarówno w mowie jak i w piśmie.

Sprachschule Aktiv München hat 4,91 von 5 Sternen 775 Bewertungen auf ProvenExpert.com