Egzaminy telc z języka niemieckiego w Monachium – daty, ceny

U nas możesz zajdć egzamin telc z języka niemieckiego na różnych poziomach językowych: A1, A2, B1, B2, C1 i C2. Otrzymasz również wszystkie informacje o cenach i terminach egzaminów telc w Monachium.

Potrzebujesz dowodu biegłości językowej niemieckiego do celów prywatnych, zawodowych lub jest on jednym z wumogów do przyjęcia na niemiecką uczelnię? W Sprachschule Aktiv możesz zdawać egzaminy telc z języka niemieckiego od poziomu A1 do C2, jako że jesteśmy oficjalnie uznanym i zatwierdzonym centrum egzaminacyjnym Telc. Oferujemy również testy językowe dla pielęgniarek i pracowników medycznych na poziomach B2 / C1 oraz C1 wymaganzych w procesie rekrutacyjnym przez niemieckie uczelnie. Aby efektywnie przygotować Cię do egzaminu, oferujemy również kursy przygotowujące, dzięki którym zapoznasz się z procedurami i wymaganiami danego testu telc.

Egzaminy telc po niemiecku w Monachium - centrum egzaminacyjne - daty, ceny i rejestracja

Dlaczego warto zdobyć certyfikat telc?

Testy telc to testy przygotowane zgodnie ze znormalizowaną procedurą i oparte na wspólnym europejskim systemie opisu kształcenia językowego. Skrót telc oznacza Europejskie Certyfikaty Językowe, w języku niemieckim „Die Europäischen Sprachzertifikate“. Organizatorem egzaminów jest telc GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Telc GmbH współpracuje z rządem Republiki Federalnej Niemiec. Wyniki danego testu są dowodem znajomości języka niemieckiego po kursach integracyjnych i wymagana przy staraniu się o odpowiedni dokument pobytowy, ale nie tylko. Również pracodawcy coraz częściej wymagają o osób ubiegających się o pracę oficjalnego certyfikatu jęzkowego. Konferencja Rektorów i Ministrów Edukacji Uniwersytetu uznała również certyfikaty telc C1 Hochschule z języka niemieckiego jako dowód wystarczającej znajomości języka, który jest wymagany dla studentów z zagranicy chcących studiować w Niemczech. W przypadku personelu medycznego z zagranicy, przy ubieganiu się o uznanie kwalifikacji zawodowych, akceptowane są specjalistyczne egzaminy językowe telc np. język niemiecki dla pielęgniarek lub język niemiecki dla lekarzy.

Wymagania uniwersytetów w Monachium odnośnie certyfitkaów językowych

Z reguły uniwersytety w Monachium, takie jak Umiwersytet techniczny TUM lub Uniwersytet Ludwika LMU akceptują egzamin telc na poziomie C1. Jednak wymagania poszczególnych kierunków studiów mogą się nieznacznie od siebie różnić.

Czego się spodziewać na teście telc?

Testy telc dla odpowiednich poziomów zazwyczaj składają się z 3-częściowego czytania ze zrozumieniem oraz modułu, w którym sprawdzana jest wiedza gramatyczna. Test telc obejmuje również rozumienie ze słuchu z odpowiednimi pytaniami dotyczącymi tekstu audio. W następnej części uczestnicy pokazują swoje umiejętności z zakresu słownictwa, struktury zdań i ortografii w formie pisemnej.

Jest również część ustna egzaminu, w którym uczestnik testu ma 20 minut na przygotowanie. W tym czasie jest możliwość zrobienia notatek i rozpisania najważniejszych punktów. Zwykle część ustna zaczyna się od krótkiej prezentacji. Następnie zdający krótko udziela odpowiedzi na wybrany temat, a na koniec odpowiada na pytania dotyczące różnych aspektów jego prezentacji. Całkowita długość testu zależy od poziomu, na którym uczestnik chce zdawać egzamin i wynosi od 1,5 do prawie 4 godzin.

Jakie są korzyści z kursu przygotowującego do egzaminu telc?

Na kursach przygotowujących do egzaminu telc native speaker oraz doświadczony lektor pokazują, jak najlepiej podchodzić do zadań i optymalnie podzielić czas. Podczas kursu szczegółowo omawiane są przykładowe testy na odpowiednim poziomie językowym. Następnie przechodzą przez sekcje testowe w czasie rzeczywistym. Na koniec podawane są wyjaśnienia dotyczące sposobu optymalizacji uzyskanego wyniku.

Ważne informację dotyczące egzaminu telc z języka niemieckiego w Monachium

Poniżej znajdują się wszelkie ważne informację związane z egzaminem telc z języka niemieckiego na poziomach A1, A2, B1, B2, oraz B2 / C1 dla lekarzy i C1 / C2 dla kandydatów na uniwersytet w Niemczech:

  1. Daty egaminów TELC w naszym centrum egzamnacyjnym znajdują się pod linkiem.
  2. Na życzenie organizujemy indywidualne egzaminy językowe na każym z poziomów, które mogą się odbyć w dowolnym terminie
  3. Zapisy na egzamin odbywają się online (pod tym linkiem) lub w szkole języków obcych Aktiv.
  4. Okres rejestracji wygasa na tydzień przed egzaminem.
  5. Okres oczekiwania na wyniki wynosi pomiedzy 4 – 6 tygodni od daty egzaminu.
  6. Na egzamin należy przynieść dowód osobisty lub paszport.
  7. Nie wolno używać żadnych pomocy naukowych (słownik, telefon komówkowy itp)
  8. Egzamin można powtarzać dowolna ilość raz.
  9. Dodatkowe informacje na temat niemieckiego egzaminu telc i kursów przygotowawczych można znaleźć tutaj: https://www.sprachschule-aktiv-muenchen.de/deutsch-telc-pruefungsvorbereitung-muenchen/

Terminy i koszty egzaminu telc z języka niemieckiego w Sprachschule Aktiv w Monachium:

Jeśli ukończyłeś w nasze szkole kurs niemieckiego lub przygotowujący do egzaminu w szkole języków obcych Aktiv w Monachium lub w jednej z naszych szkół na terenie Niemiec w ciągu sześciu miesięcy przed datą egzaminu telc, obowiązuje Cię korzystniejsza taryfa wewnętrzna.

Prosimy o terminowe uiszczenie opłaty za test telc. Opłatę za kurs  przygotowujacyc do egzaminu należy uiścić w pierwszym dniu kursu.

Jeśli zachorujesz w dniu egzaminu, należy przedłożyć zaświadczenie lekarskie. W takiej sytuacji zostanie naliczona opłata za anulowanie egzaminu w wysokości 80,00 €.

Napisz do nas, jeśli masz dodatkowe pytanie lub potrzebujesz dokładniejszych informacji:

E-mail: telc@sprachschule-aktiv.de

zarezerwuj teraz!